امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/ترک عاشق کش من ترک جفا خوش باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات) توسط امیر خسرو دهلوی
(ترک عاشق کش من ترک جفا خوش باشد)

 ترک عاشق کش من ترک جفا خوش باشدبه وفا کوش که از دوست وفا خوش باشد   بی تو ای گل سر گلگشت چمن نیست مراکه تماشای گلستان شما خوش باشد   پرده برگیر ز رخ تا که دعایی بکنمکه به هنگام سحرگاه دعا خوش باشد   گر دلم ریش کند و جگرم خون سازدچشم غارتگران ترک مرا خوش باشد   دایم از پرورش اشک من آن سرو خوش استهمه دانند که پرورده‌ی ما خوش باشد   خسروا دیده نگهدار ز دیدار رقیبکه زیان نظر از صحبت ناخوش باشد   گرنه زنجیر دل از طره‌ی خوبان کردندزلف لیلی ز چه رو سلسله‌ی مجنون شد؟   ساربان خیمه به صحرا زدوانیم عجب استکه قیامت نشد آن روز که محمل می‌شد