امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/باز گل می آید دل در بلا خواهد فتاد

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(باز گل می آید دل در بلا خواهد فتاد)
'


 باز گل می آید دل در بلا خواهد فتادسوزشی در جان بی سامان ما خواهد فتاد 
 مرهم از لبهات می‌جویم بدین جان فگاروای بر ریشی که آنرا از نمک مرهم کنند 
 مرده‌ی آن قامتم کاندم که بخرامد براهمردگان در خاک هر دم حسرتی دیگر خورند