امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/از دوری خود جانا حال دل من بشنو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(از دوری خود جانا حال دل من بشنو)
'


 از دوری خود جانا حال دل من بشنواندوه فراق گل ازمرغ چمن بشنو 
 زان موی بناگوشت هر کس گله‌یی داردآن طره به یکسو نه از گوش سخن بشنو 
 نافه همه بوی خوش ازبوی تو می دزددغمازی آن دزدی ازمشک ختن بشنو 
 از باد هوایت دل صد جان بدید این خودبه شگفت گلی دیگر ای غنچه دهن بشنو 
 تو جان منی و من دور از تو همی میرمای جان جدا مانده آخر غم تن بشنو 
 بشکست می لعلت چون توبه‌ی خسرو رااکنون صفت مستی زان تو به شکن بشنو 
 به گستاخی حدیث بوسه گفتمبه خنده گفت کای خسرو دهان کو؟ 
 امروزدر جانم سخن فردای وصلم در دهناو در غم امروز من من در غم فردای او 
 هرشب روم با چشم تر آن جا که بود آن سیم برگر چه از ونبود اثرباری ببینم جای او