متممهای قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متمم اول ۱۷۹۱

کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع نمی‌کند.

متمم دوم ۱۷۹۱[ویرایش]

داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.

متمم سوم ۱۷۹۱[ویرایش]

هیچ سربازی نه در زمان صلح ونه در زمان جنگ بدون رضایت صاحب خانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند.

بخش چهارم ۱۷۹۱[ویرایش]

حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌ها ی مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل باسوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش واشخاص یا اموالی که باید توقیف شود، دقیقاْ باید مشخص شود.

متمم پنجم ۱۷۹۱[ویرایش]

هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفر خواست یا اعلام جرم هیئت عالی منصفه، مگردر موارد مریوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاْ در حال خدمت در زمان جنگ یاخطر عمومی باشند. هیچ‌کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

متمم ششم ۱۷۹۱[ویرایش]

در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، احضار شهود به نفع خود، و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.

متمم هفتم ۱۷۹۱[ویرایش]

در دعاوی حقوق نانوشته، هنگامی که ارزش مسئله مورد اختلاف بیش از بیست دلار باشد، حق رسیدگی هیئت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر بر اساس قواعد حقوق نانوشته.

متمم هشتم ۱۷۹۱[ویرایش]

اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.

متمم نهم ۱۷۹۱[ویرایش]

ذکر برخی حقوق در قانون اساسی به مفهوم نفی یا انکار سایر حقوقی که مردم کسب کرده‌اند، تعبیر نخواهد شد.

متمم دهم ۱۷۹۱[ویرایش]

اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده باشد، برای ایالت‌های ذی‌ربط، یا مردم محفوظ خواهد بود.

متمم یازدهم ۱۷۹۸[ویرایش]

دعاوی مبتنی بر قانون یا انصاف که شهروند یک ایالت یا شهروندان یا اتباع یک دولت خارجی علیه یکی از ایالت‌های ایالات متحده اقامه نمایند، در قوه قضاییه ایالات متحده مسموع نیست.

متمم دوازدهم۱۸۰۴[ویرایش]

رای‌دهندگان در ایالت‌های متبوع خود گرد هم آمده و با رای مخفی، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را که حداقل یک نفر شان نباید از اهالی ایالت خود آنان باشد ، انتخاب می‌کنند. آنان باید در ورقه‌های رای، نام شخصی را که به عنوان رئیس جمهور به او رای داده‌اند و در ورقة جداگانه دیگری نام شخصی را که به عنوان معاون رئیس جمهور به او رای داده‌اند، قید نمایند و سپس فهرستی جداگانه از اسامی کسانی را که به عنون رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور رای آورده‌اند همراه با سیاهه تعداد آرای هر یک تهیه و پس از امضا و گواهی، ممهور و به مرکز حکومت ایالات متحده به عنوان رئیس مجلس سنا ارسال کنند. رئیس سنا در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان همه تأیید یه‌ها را گشوده و سپس رای‌ها شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین تعداد رای را برای ریاست جمهوری به دست آوده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفی می‌شود، مشروط بر آنکه آرای اکثریت کل تعداد رای‌دهندگان تعیین شده رابه دست آورده باشد. چنانچه هیچ‌کس حائز چنین اکثریتی نباشد، دراین صورت از میان کسانی که بیشترین تعداد آرای را دارا هستند و در فهرست کسانی که به آنان به عنوان رئیس جمهور رای داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوزنکند، مجلس نمایندگان بی درنگ با رای مخفی رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. به هر حال در انتخاب رئیس جمهور، ایالت‌ها رای می‌دهند و نمایندگی هر ایالت دارای یک رای می‌باشد. حد نصاب لازم برای این منظور حضورعضو یا اعضای دو سوم ایالت‌ها می‌باشد و رای اکثریت تمام ایالت‌ها برای یک انتخاب ضروری است. اگر مجلس نمایندگان هنگامی که حق انتخاب به آن تفویض می‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد رئیس جمهور را انتخاب ننماید، همانند مواقع فوت یا سایر ناتوانی‌های مستمررئیس جمهور به موجب قانون اساسی، معاون رئیس جمهور به جای رئیس جمهور انجام وظیفه خواهد کرد. فردی که بیشترین تعداد آرای را به عنوان معاون رئیس جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آرای معادل اکثریت کل تعداد رای‌دهندگان تعیین شده باشد، وی معاون رئیس جمهور می‌شود؛ و چنانچه هیچ فردی حائز چنین اکثریتی نباشد، مجلس سنا از میان دو نفر ازدارندگان بیشترین تعداد رای در فهرست معاون رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. حد نصاب لازم برای این منظور حضور دو سوم از کل تعداد نمایندگان سنا می‌باشد واکثریت کل تعداد رای برای یک انتخاب ضروری است. به هر حال شخصی که از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد، برای سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دارای صلاحیت نمی‌باشد.

متمم سیزدهم ۱۸۶۵[ویرایش]

بخش ۱

بردگی و کار اجبار جز به عنوان مجازات جرمی که شخص طبق مقررات به آن محکوم شده باشد، در ایالات متحده یا هر مکان دیگری در حوزه قضایی آنها وجود ندارد.

بخش ۲

کنگره قدرت اجرای این اصل را با تصویب قوانین مقتضی دارد.

متمم چهاردهم ۱۸۶۸[ویرایش]

بخش ۱

کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت ایالات متحده را کسب نموده‌اند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند، تبعه ایالات متحده وتبعه ایالت محل اقامتشان می‌باشند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیت‌های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد، و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی اززندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیزاز حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمی‌سازد.

بخش ۲

تعداد نمایندگان از میان ایالت‌های مختلف برحسب تعداد جمعیت آنها با احتساب کل تعداد افراد در هر ایالت به جز سرخپوستان معاف از مالیات، تعیین می‌گردند؛ ولی هر گاه در هر انتخاباتی برای گزینش هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نمایندگان کنگره مقامات اجرایی و قضایی یک ایالت یا اعضای مجلس قانونگذاری مریوطه حق رای از افراد ذکور۲۵ ساله ساکن چنین ایالتی که تبعه ایالات متحده باشد سلب گردد، و یا به هر طریقی کاهش بیابد به جز به سبب شرکت در شورش یا سایر جرایم، تعداد نمایندگان به نسبت تعداد اتباع ذکور مزبور، به تعداد کل اتباع ذکور ۲۱ ساله در یک چنین ایالتی کاهش می‌یابد.

بخش ۳

شخصی که به عنوان یکی از مقامات ایالات متحده یا به عنوان عضو مجلس قانونگذاری ایالتی یا در مقام یک مسئول اجرایی یا قضایی ایالتی، برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاْ سوگند ادا نموده باشد، ولی بعداْ علیه خود ایالت شورش یا طغیان کند یا به دشمنان وابسته آن کمک و مساعدت نماید، نمی‌تواند سناتور یا نماینده کنگره یا عضو هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور شود، یا هر گونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا درهر یک از ایالت‌ها تصدی نماید. با این حال کنگره می‌تواند با رای دو سوم اعضای هر یک از مجلسین، عدم صلاحیت مزبور را مرتفع نماید.

بخش ۴

اعتبار بدهی دولتی ایالات متحده که قانون مجاز شناخته است، از جمله بدهی‌های ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق خدمات مربوط به سرکوب شورش یا طغیان به قوت خود باقی است. اما ایالات متحده یا هیچ‌یک از ایالت‌ها هیچ نوعی بدهی یا تعهدی را که برای کمک به شورش یا طغیان بر ضد ایالات متحده حاصل شود و یا هیچ گونه طلبی را بابت از دست دادن یا آزادسازی برده‌ای تقبل یا پرداخت نخواهد نمود، بلکه کلیه بدهی‌ها، تعهدات و مطالبات فوق غیرقانونی و بی‌اعتبار هستند.

بخش ۵

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد.

متمم پانزدهم ۱۸۷۰[ویرایش]

بخش ۱

ایالات متحده یا هر ایالت دیگر حق رای شهروندان ایالات متحده را به سبب نژاد، رنگ یا شرایط سابق بردگی، نفی یامحدود نمی‌نماید.

بخش ۲

کنگره از طریق وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد

متمم شانزدهم ۱۹۱۳[ویرایش]

کنگره قدرت وضع و وصول مالیات بر درآمد را از هر منبعی که حاصل شود، بدون تخصیص و تقسیم در میان ایالت‌های مختلف وبدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعیتی یا سر شماری دارد.

متمم هفد هم ۱۹۱۳[ویرایش]

سنای ایالات متحده مرکب ازدو نماینده از هر ایالت می‌باشد که مردم هرایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌کنند. هر عضو سنا دارای یک رای است. انتخاب کنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب کندگان ایالتی که مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند. هر گاه کرسی نمایندگی ایالتی در سنا خالی شود، مقام اجرایی ایالت مزبور فرمان انتخابات را برای تصدی کرسی‌های خالی صادر خواهد نمود، مشروط بر اینکه مجلس قانونگذاری هر ایالت بتواند به مسئولان اجرایی تابع خود اختیار دهد تا زمانی که مردم کرسی‌های خالی را از طریق انتخابات به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری ایالتی مقرر می‌کند، پر ننموده‌اند، افرادی را به طور موقت به عنوان نماینده منصوب کنند. تفسیر متمم حاضر به نحوی نمی‌باشد که بر انتخاب یا دوره نمایندگی هر عضو سنا که قبل از تنفیذ متمم به عنوان بخشی از قانون اساسی برگزیده می‌شود، تأثیری بگذارد.

متمم هیجد هم ۱۹۱۹[ویرایش]

بخش ا

یک سال پس از تصویب این اصل، تولید فروش یا حمل و نقل مشروبات الکلی، اعم از وارد یا صادر کردن آنها، از ایالات متحده و کلیه نقاط واقع در حوزه قضایی آن، به منظور مصرف آشامیدنی، ممنوع می‌گردد.

بخش ۲

کنگره و ایالت‌ها برای اجرای اصل حاضر از طریق وضع قوانین مقتضی، دارای اختیار متقارن می‌باشند.

بخش ۳

اصل حاضر لازم الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به هر یک از ایالت‌ها ارسال می‌کند، از سوی مجلسین قانونگذاری چندین ایالت به ترتیب پیش بینی شده درقانون، به عنوان متمم قانون اساسی تصویب شود.

متمم نوزد هم ۱۹۲۰[ویرایش]

بخش ۱

دولت ایالات متحده یا هر یک از ایالت‌ها حق رای شهروندان ایالات متحده را به لحاظ جنسیت، نفی یا محدود نمی‌نماید.

بخش ۲

کنگره با وضع قوانین مقتضی قدرت اعمال این اصل را دارد.

متمم بیستم ۱۹۳۳[ویرایش]

بخش ۱

پایان دوره مأموریت رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوردرساعت ۱۲ ظهر روز بیستم ژانویه ودوره نمایندگی اعضای سنا و نمایندگان مجلس در ساعت ۱۲ ظهر روز سوم ژانویه سالی که دوره‌های مزبور- چنانچه اصل حاضر به تصویب نرسیده بود ـ پایان می‌پذیرفت، است، و از آن پس دوره جانشینان آنان آغاز می‌شود.

بخش ۲

کنگره حداقل یک بار درسال تشکیل جلسه می‌دهد ودر صورتی که قانوناْ روز خاصی را تعیین ننماید، جلسه مزبور در ساعت ۱۲ روز سوم ژانویه تشکیل می‌گردد.

بخش ۳

اگر در تاریخ تعیین شده برای آغاز دوره مأموریت ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب فوت نماید، معاون منتخب وی رئیس جمهور می‌شود. چنانچه رئیس جمهور قبل ازموعد مقرر برای آغاز دوره ماموریتش انتخاب نشده باشد و یا اگر رئیس جمهور منتخب حائز شرایط لازم نباشد، معاون منتخب تا زمانی که رئیس جمهور واجد شرایط انتخاب شود به عنوان رئیس جمهور انجام وظیفه می‌نماید. هر گاه رئیس جمهور واجد شرایط انتخاب شود، به عنوان رئیس جمهتور انجام وظیفه می‌نماید. هر گاه رئیس جمهور منتخب ونیز معاون منتخب وی حائز شرایط لازم نباشند، کنگره می‌تواند به موجب قانون، شخص رئیس جمهور و نیز نحوه انتخاب وی را اعلام کند. شخص مزبور تا زمانی که رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور واجد شرایط شوند، بر اساس قانون مذکور انجام وظیفه می‌نماید.

بخش ۴

برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس نمایندگان می‌تواند در صورت برخوردار بودن ازحق انتخاب یک نفر را از میان آنان به عنوان رئیس جمهور انتخاب نماید، و برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس سنا می‌تواند درصورت برخوردار بودن ازحق انتخاب یک نفر را از میان آنان به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب نماید، کنگره از طریق قانون پیش بینی‌های لازم را به عمل می‌آورد.

بخش ۵

بخش‌های (۱ و۲) در روز پانزدهم اکتبر پس از تاریخ تصویب این اصل لازم الاجرا می‌شود.

بخش ۶

اصل حاضر لازم الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخ ارسال آن، مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها آن را به عنوان متمم قانون اساسی تصویب نمایند.

متمم بیست و یکم ۱۹۳۳[ویرایش]

بخش ۱

بدین وسیله اصل هیجدهم متمم قانون اساسی ایالات متحده ملغی می‌گردد.

بخش ۲

حمل ونقل یا وارد کردن مشروبات الکلی به منظور استفاده یا تحویل آنها در هر ایالت، قلمرو، یا مناطق تحت تملک ایالات متحده بر خلاف قوانین آنها بدین وسیله ممنوع می‌گردد.

بخش ۳

اصل حاضر لازم الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالت‌ها ارسال می‌کند، از سوی مجامع چندین ایالت به ترتیبی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، به عنوان متمم قانون اساسی تصویب شود.

متمم بیست و دوم ۱۹۵۱[ویرایش]

بخش ۱

هیچ‌کس بیش از دوبار به سمت ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد، و شخصی که بیش ازدوسال تصدی سمت ریاست جمهوری دوره‌ای را که شخص دیگری به عنوان رئیس جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته یا به عنوان کفیل ریاست جمهوری انجام وظیفه کرده باشد، نمی‌تواند بیش از یک بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصی که در زمان پیشنهاد اصل توسط کنگره رئیس جمهورباشد، اعمال نخواهد شد و مانع از این نمی‌شود که شخصی که درطول مدت لازم الاجرا گردیدن این اصل درسمت ریاست جمهوری یا کفالت ریاست جمهوری است، بقیه دوره مزبور را در سمت خود باقی بماند.

بخش ۲

اصل حاضر لازم الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالت‌ها ارسال می‌کند، ازسوی مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها به عنوان متمم قانون اساسی تصویب شود.

متمم بیست و سوم ۱۹۶۱[ویرایش]

بخش ۱

حوزه‌ای که مقر حکومت ایالات متحده است باید به شیوه مورد نظر کنگره تعدادی انتخاب کننده رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به تعداد کل سناتورها و نمایندگان مجاز حوزة مزبور در کنگره ـ در صورتی که ایالت باشد ـ تعیین نماید؛ ولی تعداد فوق نباید به هیچ وجه از تعداد انتخاب کنندگان کم جمعیت‌ترین ایالت‌ها بیشتر باشد؛ این تعداد بر کسانی که ایالت‌ها تعیین می‌کنند، افزوده می‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئیس جمهور و معاون وی به عنوان انتخاب کنندگان منتخب یک ایالت محسوب می‌شوند، و باید در حوزه مربوطه تتشکیل جلسه داده و وظایف محوله را به موجب اصل دوازد هم متمم به انجام برسانند.

بخش ۲

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

متمم بیست و چهارم ۱۹۶۴[ویرایش]

بخش ۱

ایالات متحده با هر یک از ایالت‌ها حق رای شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا انتخابات ریاست جمهوری یا معاون ریاست جمهوری برای انتخاب کنندگان رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یا برای سناتورها یا نمایندگان مجلس در کنگره به دلیل عدم پرداخت هر گونه مالیات سرانه یا مالیاتهای دیگر نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش ۲

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

متمم بیست و پنجم ۱۹۶۷[ویرایش]

بخش ۱

در صورت عزل، فوت یا کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود، معاون وی رئیس جمهور می‌شود.

بخش ۲

هر گاه سمت معاون ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیس جمهور یک نفر را به عنوان معاون خود نامزد می‌نماید که در صورت تأیید رای اکثریت مجالس قانونگذاری، سمت مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش ۳

هر گاه رئیس جمهور طی اعلامیه کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، و تا زمانی که اعلامیه کتبی مبنی بر لغو اعلامیه پیشین ارسال ننماید، معاون وی به عنوان کفیل رئیس جمهور اختیارات و وظایف مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش ۴

هر گاه معاون رئیس جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی دستگاه‌های اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره می‌تواند به موجب قانون پیش بینی نماید، طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس جمهور بی درنگ به عنوان کفیل ریاست جمهوری اختیارات و وظایف فوق را به عهده می‌گیرد. از آن پس در صورتی که رئیس جمهور با اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که ناتوانی وی رفع شده است، می‌تواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اینکه معاون رئیس جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخش‌های اجرایی، یا مراجع دیگری که کنگره می‌تواند از طریق قانون پیش بینی کند، ظرف چهار روز طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد. در این صورت، چنانچه کنگره جلسه رسمی نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشکیل جلسه خواهد داد و دراین مورد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه کنگره ظرف بیست و یک روز پس از دریافت اعلامیه کتبی اخیر یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف بیست و یک روز پس از اینکه از کنگره خواسته می‌شود، تشکیل جلسه دهد و با دو سوم آرای هر دو مجلس تشخیص دهد که رئیس جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف را به عهده می‌گیرد. درغیر این صورت رئیس جمهور اختیارات وظایف خود را دوباره بر عهده می کیرد.

متمم بیست و ششم ۱۹۷۱[ویرایش]

بخش ۱

ایالات متحده یا هر یک از ایالت‌ها حق رای شهروندان ایالات متحده را که به سن هیجده سالگی یا بیشتر رسیده باشند، نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش ۲

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

متمم بیست و هفتم ۱۹۹۲[ویرایش]

هیج قانونی در خصوص تغییر میزان مقرری نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان در ازاء خدماتشان لازم الاجرا نخواهد بود مگر بعد از انجام انتخابات.