ابراز اعتماد به کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پرگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۱
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

ابراز اعتماد به کابینه آقای مشیرالدوله

کابینه در تاریخ ۲ دلو ۱۳۰۰ بشرح زیر معرفی شده است: آقای مشیرالدوله رئیس الوزراء و وزیر داخله ـ آقای سردارسپه وزیر جنگ آقای حکیم‌الملک وزیر امور خارجه ـ آقای نیرالملک وزیر معارف و اوقاف ـ آقای سردار معظم وزیر عدلیه ـ آقای اعتلاءالسلطنه وزیر پست و تلگراف ـ آقای ادیب‌السلطنه وزیر فواید عامه ـ آقای مدیرالملک کفیل وزارت مالیه.

معاونین : میرزا رضاخان نائینی معاون وزارت عدلیه (۲۵ دلو) ـ مخبرالدوله معاون وزارت پست و تلگراف (۱۳ حوت).